P R O F E X

We are the leader
in UV Technology

We present the most advanced UV systems on the global market. We are the only authorized partner of GEW (EC) Limited in Poland. Expand the possibilities of your printing machines with modern solutions from our offer.

„PROFEX ELEKTRONIK” Swoboda Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie PROFEX”.

Celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E – rozwiązań wspierających rozwój współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B). Pozwolą one zoptymalizować i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane u Wnioskodawcy: umożliwią wymianę dokumentów projektowych z partnerami biznesowymi m.in. projekty maszyn produkowanych przez Wnioskodawcę, wyceny, oferty, zamówienia, faktury, rozliczenia. Cele projektu są ściśle powiązane z następującymi celami RPO WO 2014-2020: – zwiększenie zastosowania w przedsiębiorstwach z sektora MSP innowacji, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwój sektora prywatnego w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK.  Całkowity koszt projektu: 557 658,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 390 360,60 PLN. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

„PROFEX ELEKTRONIK” Swoboda Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie w firmie Profex Elektronik nowoczesnych technologii informatycznych typu B2B, B2E i B2C”.

Głównym celem projektu jest zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego typu B2B, B2E, B2C, który pozwoli zoptymalizować i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane w firmie. Realizacja tych zadań doskonale wpisuje się w cel tematyczny poddziałania szczegółowego Poddziałania 2.1.2 RPO WO Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wdrożenie tych rozwiązań pozwoli zoptymalizować wewnętrzne procesy w firmie i uzyskać lepszą jakość obsługi klientów. Wartość projektu: 745 600,00 PLN | Dofinansowanie projektu z UE: 476 289,28 PLN

Authorized GEW service and distributor
in Poland

GEW systems are one of the most effective UV curing solutions, adapted to the fastest printing speeds and long runtime. Same print quality with less energy consumption, without unnecessary downtime.

Professional service

We posses our own stock of spare parts and UV lamps, which significantly shortens the waiting time for delivery. Orders placed before 1 p.m. are processed on the same business day.

Read more
We train the best!

We train the best!

Let's make the best performance together! We are happy to share our knowledge, which is why we have introduced a training course offer. We invite you for one or two day theoretical and practical training with GEW UV curing systems.

Read more
Get the knowledge…

Get the knowledge…

Ultraviolet (UV) radiation is electromagnetic radiation of a wavelength shorter than that of the visible region and longer than that of X-rays. The scope of ultraviolet radiation, as well as its divisions, often have an arbitrary scope. More commonly, when used in connection with human health and the environment…

Read more

Contact with our specialists today!

Join hundreds of satisfied customers

Contact