P R O F E X

„PROFEX ELEKTRONIK” Swoboda Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie PROFEX”.

Celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E – rozwiązań wspierających rozwój współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B). Pozwolą one zoptymalizować i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane u Wnioskodawcy: umożliwią wymianę dokumentów projektowych z partnerami biznesowymi m.in. projekty maszyn produkowanych przez Wnioskodawcę, wyceny, oferty, zamówienia, faktury, rozliczenia. Cele projektu są ściśle powiązane z następującymi celami RPO WO 2014-2020: – zwiększenie zastosowania w przedsiębiorstwach z sektora MSP innowacji, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwój sektora prywatnego w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK. Całkowity koszt projektu: 557 658,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 390 360,60 PLN. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

„PROFEX ELEKTRONIK” Swoboda Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie w firmie Profex Elektronik nowoczesnych technologii informatycznych typu B2B, B2E i B2C”.

Głównym celem projektu jest zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego typu B2B, B2E, B2C, który pozwoli zoptymalizować i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane w firmie. Realizacja tych zadań doskonale wpisuje się w cel tematyczny poddziałania szczegółowego Poddziałania 2.1.2 RPO WO Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wdrożenie tych rozwiązań pozwoli zoptymalizować wewnętrzne procesy w firmie i uzyskać lepszą jakość obsługi klientów. Wartość projektu: 745 600,00 PLN | Dofinansowanie projektu z UE: 476 289,28 PLN