P R O F E X

Ta strona zawiera wyjaśnienia niektórych najbardziej powszechnych terminów używanych w obszarze technologii utwardzania promieniami UV. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, nie wahaj się i skontaktuj się z nami.

 • A
 • B
 • C
 • D

DRUKOWANIE UV
Drukowanie z użyciem Farb drukarskich UV w odróżnieniu tradycyjnych farb wodnych lub rozpuszczalnikowych.

 • E

EMISJA SPEKTRALNA
Termin ten odnosi się do zakresu promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fali, emitowanego przez lampę UV. Farby drukarskie UV oraz powłoki UV są dostosowane do reagowania na konkretną długość fali promieni UV.

 • F

FARBA DRUKARSKA UV
Farba, która utwardza się pod wpływem promieniowanie ultrafioletowego. W odróżnieniu do tradycyjnych farb drukarskich, farby UV nie wymagają suszenia w podczerwieni, ponieważ nie zawierają żadnych rozpuszczalników.

 • G

GŁOWICA Z LAMPĄ
Część systemu UV zainstalowana na maszynie drukującej/powlekającej z wbudowaną lampą UV, reflektorem i mechanizmem osłony.

 • H
 • I
 • J
 • K
 • L

LAKIER UV
Przejrzysta powłoka nakładana na materiał drukowany i utwardzana promieniami UV w celu uzyskania wykończenia z połyskiem. Lakierowanie UV jest używane również do wykańczania wydruków komputerowych w celu poprawienia ich jakości i wzmocnienia siły przylegania farby do podłoża.

LAMPA ŁUKOWA
Szczelna tuba ze szkła kwarcowego wypełniona gazem, który oddziela dwie elektrody. Łuk elektryczny zostaje wytworzony pomiędzy dwoma elektrodami i jonizuje on gaz co powoduje generowanie promieniowania o dużej intensywności (oraz UV).

LAMPA USZLACHETNIONA
Lampa UV zawierająca dodatek, taki jak żelazo lub gal, które ulepsza spektrum emitowane przez lampę w celu dopasowania go do różnych rodzajów farby lub powłoki drukarskiej. W porównaniu z lampami rtęciowymi, lampy uszlachetnione nie rozpoczynają swojego działania z taką łatwością, ani nie mają takiej samej trwałości, jednakże nie są one wymagane dla większości farb lub powłok drukarskich.

LAMPA UV
Źródło promieniowania UV używanego w systemach utwardzania UV. W większości zastosowań drukowania i powlekania używane są  rtęciowe lampy łukowe o średnim ciśnieniu.

 • Ł

ŁUK ELEKTRYCZNY
Prąd elektryczny przechodząc przez normalnie nieprzewodzącą substancję, taką jak gaz powoduje jej rozpad i ciągły wyładunek plazmowy.

 • M
 • N
 • O

OBSZAR SPEKTRUM ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ZAKRESIE ULTRAFIOLETU
Światło

OBUDOWA LAMPY
Patrz: GŁOWICA Z LAMPĄ

OSŁONA
Mechaniczna osłona, która zamyka lampę UV gdy maszyna drukująca/powlekająca jest zatrzymywana. Łukowe lampy UV nie mogą być zrestartowane przez pewien czas po wyłączeniu, tak że moc lampy zostaje zredukowana a osłony zostają  użyte aby zapobiec promieniowaniu UV i cieplnemu oddziaływać na podłoże.

 • P

PODCZERWIEŃ
Skrót terminu Podczerwień (infrared).

PROMIENIE UV
Fala promieniowanie elektromagnetycznego w zakresie ultrafioletu.

 • R

REFLEKTOR
Zakrzywiona, wypolerowana powierzchnia wewnątrz głowicy lampy głowicy lampy zlokalizowana za lampą UV w celu odbijania i ogniskowania promieni UV na podłożu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności utwardzania.

 • S

SUSZARKA UV
Patrz: GŁOWICA Z LAMPĄ

SUSZENIE UV
Patrz: UTWARDZANIE UV

SUSZENIE W PODCZERWIENI
W kontekście drukowania i powlekania, termin ten odnosi się do promieniowania podczerwonego stosowanego do odparowania cząsteczek wody lub rozpuszczalnika w tradycyjnych farbach drukarskich (zazwyczaj około 40% objętości zostaje odparowane), co pozostawia stałą pozostałość pigmentu na podłożu.

 • T

TUBA UV
Patrz: LAMPA UV

 • U

ULTRAFIOLET
Zakres promieniowania elektromagnetycznego o spektrum od 10 nm do 400 nm. 

UTWARDZANIE (UTWARDZANIE UV)
Reakcja chemiczna zainicjowana przez wystawienie składnika zawierającego “fotoinicjator” na działanie promieniowania UV. W trakcie tej reakcji płynna farba lub powłoka drukarska przechodzi w stan stały w formie polimeru usieciowanego.

UV
Skrót terminu ultrafiolet.

 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Ż

ŻARÓWKA UV
Patrz: LAMPA UV