P R O F E X

Najczęściej zadawane pytania

• W jaki sposób pozbywać się zużytych lamp UV?

Wszystkie lampy UV zawierają niebezpieczne materiały, które powinny zostać usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska – zazwyczaj oznacza to korzystanie z licencjonowanego odbiorcy odpadów, który dostarczy szczelne pojemniki i zorganizuje transport zużytych lamp (dotyczy to również usuwania pozostałości po zbitych lampach).

 

• Jak mogę zorganizować wizytę serwisową dla mojego systemu GEW UV?

Najlepszym sposobem na zorganizowanie usług serwisowych jest kontakt z service@uv.opole.pl i podanie numeru seryjnego Twojego systemu UV. Cała historia działań serwisowych jest przechowywana przez nas dla wszystkich systemów GEW.

 

• Gdzie znajduje się numer seryjny systemu GEW UV?

Numer seryjny systemu GEW (S####) znajduje się na płytce znamionowej jednostki zasilacza GEW. Można go również odnaleźć wewnątrz instrukcji GEW oraz wyświetlić w systemie e-Brick na ekranie dotykowym po naciśnięciu przycisku „narzędziowego”.

 

• Jak mogę zamówić części zapasowe do mojego systemu?

Części zapasowe można bezpośrednio zamówić używając tej strony internetowej, w zakładce OFERTA → CZĘŚCI ZAMIENNE → FORMULARZ ZAMÓWIENIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH. Jeśli nie znasz odpowiedniego numeru części, po prostu opisz część, którą potrzebujesz, podając numer seryjny systemu, my zidentyfikujemy ją za Ciebie.
Patrz: „Gdzie znajduje się numer seryjny systemu GEW UV?”.

 

• Jak długo będzie działać lampa w moim systemie GEW UV?

Lampa UV ma gwarancję na pracę przez okres 1000 godzin lub sześciu miesięcy, w zależności od tego, który z tych terminów wystąpi wcześniej. Zależy to również od właściwej instalacji, rozruchu i konserwacji systemu. Zawsze należy mieć zapasową lampę gotową do wymiany.

 

• Jak wymienić lampę?

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany lamp znajdują się w instrukcji obsługi danego systemu GEW. Jeżeli nie posiadasz kopii takiej instrukcji, możesz ją zamówić wysyłając zapytanie na service@uv.opole.pl. Podczas wymiany lampy, ważne jest aby nie pozostawić żadnych odcisków palców na jej szklanej części; ściereczka nasączona alkoholem izopropylowym dostarczana jest w celu usunięcia przypadkowych zanieczyszczeń. Zawsze należy sprawdzać czy lampa jest zainstalowana we właściwej pozycji pionowej i że końcówki przewodów są zamocowane przy użyciu właściwych narzędzi. W swojej ofercie proponujemy szkolenia z podstawowej obsługi systemu GEW w tym także z zakresu procedur wymiany lamp.

 

• Czy mogę używać lamp innych niż GEW w systemie GEW?

Jednostki zasilające GEW są specjalnie wyregulowane do optymalnego użytku z oferowanymi przez nas lampami UV. Nasze doświadczenie pokazuje, że stosowanie lamp innych niż GEW powoduje niemożliwe do naprawienia uszkodzenia w kluczowych elementach zasilających i może również znacznie pogorszyć jakość działania lampy i skrócić okres jej eksploatacji. Użycie lamp innych niż GEW powoduje unieważnienie gwarancji systemu.

 

• Co to jest lampa z dodatkiem uszlachetniającym?

Najbardziej popularnym typem lampy UV jest lampa rtęciowa. Lampa z dodatkiem szlachetnym jest zazwyczaj lampą rtęciową metalohalogenkową, z dodatkiem żelaza lub galu. Te lampy są zazwyczaj trudniejsze w uruchamianiu i mogą mieć również krótszy okres eksploatacji niż standardowe lampy rtęciowe. Przed decyzją i zamówieniem lamp z dodatkiem szlachetnym należy wypróbować wszelkie inne alternatywne rozwiązania – system UV będzie w takim wypadku potrzebował rekonfiguracji przeprowadzanej przez przeszkolonego technika GEW, w celu zagwarantowania właściwego działania lampy z dodatkiem szlachetnym.

 

• Czy firma GEW sprzedaje części zapasowe lub zapewnia serwis do systemów innych niż GEW?

GEW nie sprzedaje części zapasowych ani nie świadczy usług w odniesieniu do systemów innych niż systemy GEW.

 

• Gdzie mogę uzyskać katalogi części zamiennych dla mojego systemu GEW UV?

Możesz ją uzyskać wysyłając zapytanie w naszym dziale części zamiennych. Poprosimy Cię o podanie numeru seryjnego Twojego systemu GEW, aby zapewnić dostarczenie właściwej instrukcji. Zostanie ona dostarczona w formie elektronicznej. Patrz również: „Gdzie znajduje się numer seryjny systemu GEW UV?”

 

• W jaki sposób mogę zorganizować szkolenie związane z moim systemem GEW UV?

Aktualne szkolenia znajdą Państwo w zakładce Oferta –> Szkolenia.

 

• Dlaczego farba drukarska w moim urządzeniu UV nie schnie?

Wiele czynników nie związanych z systemem UV ma wpływ na utwardzanie promieniami ultrafioletowymi. Ogólnie rzecz biorąc, system poprawnie zainstalowany, odpowiednio utrzymywany i poddawany corocznie serwisowaniu przez przeszkolony personel GEW, nie powinien sprawiać żadnych problemów eksploatacyjnych.

 

• Jak sprawdzić moc wyjściową UV?

Urządzenia do bezpośredniego pomiaru promieniowania UV (Radiometr) dostępne są w celu sprawdzania stanu i poziomu degradacji systemu UV w porównaniu z parametrami, jakie miał dany system gdy był nowy. Dzięki takiemu urządzeniu możliwe będzie ustalenie czy lampa wymaga czyszczenia, lub czy zbliża się do końca swojego okresu eksploatacji. Aby uzyskać ofertę skontaktuj się z działem zamówień (order@uv.opole.pl).

 

• Czy promieniowanie UV jest niebezpieczne?

Bezpośredni kontakt z promieniowaniem UV, generowanym przez lampę może podrażniać skórę i oczy. Wszystkie systemy GEW dostarczane są wraz z osłonami, które muszą być na swoim miejscu przez cały okres eksploatacji. Zakładając, że osłony takie są odpowiednio wyregulowane i pozostają w przeznaczonym dla nich miejscu, system można uznać za bezpieczny. Odbite światło, które może być cały czas widzialne poza osłonami, zawiera bardzo mało promieni ultrafioletowych.

 

• Dlaczego odprowadzamy gazy poprocesowe poza obszar budynku?

Gazy poprocesowe z systemu UV są odprowadzane poza obszar budynku aby bezpiecznie rozproszyć ozon, który powstaje w trakcie naświetlania promieniami ultrafioletowymi. Ponieważ ozon jest związkiem o dużej reaktywności to zazwyczaj rozkłada się on z powrotem na tlen podczas przechodzenia przez system odprowadzający gazy wylotowe i nie ma szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. System wylotowy służy również do odprowadzenia ciepła generowanego przez lampy UV.

 

• Dlaczego długość łuku lampy UV jest zawsze większa niż maksymalna szerokość druku?

Podczas analizowania profilu promieniowania na podłoże, można zauważyć, że promieniowanie znacznie zmniejsza się przy końcach lampy. Ta strefa zredukowanego promieniowania rozciąga się na 20 mm od każdego końca lampy ku jej środkowi. Aby utrzymać obszar wydruku w strefie pełnego napromieniowania, należy używać lampy o długości łuku większej o przynajmniej 40 mm niż maksymalna szerokość druku. Kliknij tutaj aby uzyskać szczegółowe informacje.

 

• Jakie działania konserwujące zalecane są dla mojego systemu GEW UV?

Zalecane są następujące działania konserwujące:

1. Suszarki powinny być okresowo czyszczone, aby usunąć zanieczyszczenia i zaschniętą farbę drukarską.
2. Wszystkie filtry powietrza w systemach powinny być cotygodniowo sprawdzane i w razie zabrudzenia czyszczone lub wymieniane.
3. W systemach ze sprężonym powietrzem, regulator powietrza powinien być cotygodniowo sprawdzany.
4. W systemach chłodzonych wodą należy cotygodniowo sprawdzać poziom wody w chłodziarce.
5. Należy sprawdzać wszystkie węże oraz orurowanie i wymieniać jeśli jest to konieczne.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji użytkownika danego systemu UV.