P R O F E X

System mUVm®

Skuteczne utwardzanie farby zależy od prawidłowej i stałej wydajności lampy UV i reflektorów. Z biegiem czasu moc wyjściowa lampy rtęciowej zarówno ulega degradacji, jak i staje się mniej jednorodna na całej swej szerokości.  Wymaga to starannego zarządzania, żeby uniknąć ryzyka wysłania nieodpowiednio wykończonego (nieutwardzonego) produktu. 

Sprawdzanie poziomów utrwalenia lub mocy UV zawsze było procesem czasochłonnym i nieco subiektywnym. Dzięki wielopunktowemu monitorowaniu UV (mUVm) produkcji GEW kontrola jest teraz znacznie łatwiejsza i dokładniejsza. Rozwiązanie mUVm to zestaw jednego lub maksymalnie pięciu czujników na lampę, które w sposób ciągły monitorują intensywność każdej lampy UV w systemie.

Prosty interfejs użytkownika wyświetla moc promieniowania lamp UV na ekranie dotykowym GEW, a alarmy można ustawić tak, aby ostrzegały o przekroczeniu nastaw. Dzięki nawet pięciu czujnikom na lampę, monitorującym co sekundę, można teraz uzyskać bezprecedensową kontrolę nad procesem utwardzania promieniami UV, na całej szerokości i w całym cyklu produkcyjnym.

Jakie korzyści niesie System mUVm®?

  • Łatwiejsze określenie, kiedy kończy się żywotność lamp UV
  • Uzyskanie 100% kontroli nad UV, z udokumentowanym zapisem dla każdej partii produkcyjnej
  • Ulepszona zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi opakowań do kontaktu z żywnością, takimi jak:
  • Rozporządzenie ramowe (WE) 1935/2004 art. 3
  • Rozporządzenie w sprawie dobrej praktyki wytwarzania (WE) 2023/2006
  • Rozporządzenie w sprawie tworzyw sztucznych (UE) 10/2011, szwajcarskie rozporządzenie SR 817.023.21)
  • Oszczędzanie energii poprzez zmniejszenie mocy lampy bez ryzyka niedostatecznego utwardzenia produktu
  • Utworzenie certyfikatu utwardzania UV dla każdej partii, poprzez rejestrację na bieżąco wydajności UV dla każdej lampy

Aby zapewnić spójność odczytów, oczyszczanie sprężonym, przefiltrowanym powietrzem zapobiegnie przedostawaniu się brudu i kurzu, zapewniając długotrwałą niezawodną pracę, a łatwy w demontażu zespół optyczny umożliwia dodatkowe czyszczenie w razie potrzeby.

Każdy czujnik można zamówić w szerokopasmowym zakresie widmowym lub UVC i można go zamontować we wszystkich systemach lamp łukowych GEW z zasilaczami RHINO lub RLT.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj broszurę na temat systemów utwardzania UV