P R O F E X

Perspektywa wyposażenia pracującej niemal nieprzerwanie prasy w system utwardzania promieniami UV może być zniechęcająca. Ile to zajmie? Ile czasu przeznaczonego na produkcję zostanie stracone? Jak to wpłynie na prasę? Co zrobić, jeśli pojawią się nieprzewidziane problemy? Czy zapewnione będzie wsparcie techniczne? Film GEW dotyczący modernizacji prasy szczegółowo omawia te i wiele innych pytań.

Robert Rae jest odpowiedzialny za Program Rozwoju Technologii w GEW. W filmie wyjaśnia cały proces inżynierii stojącej za planowaniem oraz drobiazgowymi pomiarami, które ma na celu upewnienie się, że każda przeprowadzona modernizacja jest odpowiednia i dopasowana. Niezależnie od typu maszyny, cały proces ma na celu zapewnienie, że przestoje prasy są ograniczone do absolutnego minimum, a czas poświęcony na wstępny projekt systemu, ma zapewnić bezproblemową integrację i instalację. Ten sam szczegółowy proces planowania jest metodycznie realizowany dla każdej instalacji, niezależnie od tego, czy chodzi o maszynę flekosgraficzną, offsetową, czy też inne specjalistyczne rozwiązanie. 

Film w języku angielskim

Źródło: