P R O F E X

Zapraszamy do wysłuchania przemówienia Pani Jennifer Heathcote, Menadżer ds. rozwoju biznesu w GEW.

Światowy Kongres IUVA obiecuje zgromadzić światowych naukowców i przedstawicieli przemysłu zaangażowanych we wszystkie aspekty UV. Celem tej konferencji jest przedstawienie najnowszych i pojawiających się postępów w technologii i badaniach dotyczących wyzwań związanych ze środowiskiem, zdrowiem i procesami leczenia, a także omówienie aktualnych trendów w przepisach UV i nowych zastosowaniach.

W przemówieniu tym Jennifer zajmie się Konwencją z Minamaty w sprawie rtęci, która została ratyfikowana przez 131 krajów do maja 2021 r., ze szczególnym uwzględnieniem czynników stojących za rozporządzeniem, sposobu, w jaki traktat będzie wdrażany na całym świecie oraz krótko- i długoterminowych implikacji produktów UV z dodatkiem rtęci.

Przemówienie oraz materiały w języku angielskim można znaleźć pod tym linkiem: